Torino

Braulio Dimas Casati

Segretario Provinciale Torino

Indirizzo

Via Monfalcone, 91 – 10136 Torino

Anna Maria Patrizia Gamma

Segretario zonale Torino

Indirizzo

Via Spoleto, 9 – 10040 Torino (TO)

Marco Filattiera

Segretario zonale Torino

Indirizzo

Via G. Verdi, 45 – 10124 Torino

Khalil Raihana

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Corso Regina Margherita, 232/E – 10138 Torino

Mario Rubino

Segretario zonale Torino

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II, 216/F – 10138 Torino

Hu Feng Feng

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Via Monfalcone, 91 – 10138 Torino

Rodolfo Belloli

Segretario zonale Torino

Indirizzo

Via G. Cesare, 54/b – 10152 Torino

Vincenzo Iatì

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Corso Taranto, 19/b – 10154 Torino

Diana Carolina Leon Freire

Segretario zonale Torino

Indirizzo

Via Pietro Giuria, 14 – 10126 Torino

Shail Karcar

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Via Roma, 11 – 10090 Bruno (TO)

Silvia Servullo Ribeiro

Segretario zonale Torino

Indirizzo

Corso Potenza, 153 – 10149 Torino (TO)

Luigi Ciorra

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Corso Stati Uniti, 8/F – 10128 Torino (TO)

Angelina De Guzman

Segretario zonale Torino

Indirizzo

Corso Stati Uniti, 8/F – 10128 Torino (TO)

Dany Miguel Mendoza Afiler

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Via Renier, 33 – 10141 Torino (TO)

Masum Khan

Segretario zonale Torino

Indirizzo

Via Sant’Anselmo, 8 – 10125 Torino (TO)

Rodriguez Apaza Sori Amaranta

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Via Monfalcone, 91 – 10136 Torino (TO)

Mendoza Lourdes Araja

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Via Sant’Anselmo, 8 – 10125 Torino (TO)

Luciano Burgello

Segretario Zonale Salbertrand

Indirizzo

Via delle Celse, 10 – 10050 Salbertrand (TO)

Daniele Castellano

Segretario Zonale Venaria Reale

Indirizzo

Piazza Michelangelo, 5/C – 10078 Venaria Reale (TO)

Albert Escobedo Diaz

Segretario Zonale Torino

Indirizzo

Via Genova, 218/D – 10127 Torino (TO)

Simone Enio Cavalli

Segretario zonale Volpiano

Indirizzo

Via Trento, 135 – 10088 Volpiano (TO)